Вы здесь

НАКАЗ N 288 від 19.02.2018 р. Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та удосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року N 13, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за N 220/28350, такі зміни:

1) пункт 2 розділу II після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим;

2) пункт 2 розділу III після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сімнадцятим;

3) абзац шістнадцятий пункту 2 розділу VI замінити трьома абзацами такого змісту:

"Додаткові реквізити чека. Застосовуються, якщо переказ призначений для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів. У такому разі забезпечується друкування в розділі назви товарів (послуг) всього переліку товарів (послуг) та їх вартості:

код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);

назви товарів (послуг);".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять сьомим;

4) у додатках до Положення:

у додатку 1:

рядок 6 перед словами "Назва товару (послуги)" доповнити словами "‹Код товару#›**";

доповнити новою виноскою такого змісту:

"** Зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством.";

у додатку 2:

рядок 6 перед словами "Назва операції виплати або товару" доповнити словами "‹Код товару#›**";

доповнити новою виноскою такого змісту:

"** Зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством.";

у додатку 5:

доповнити рядок 8 перед словами "Назви товарів (послуг)" словами "‹Коди товарів#›**";

доповнити новою виноскою такого змісту:

"** Зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством.".

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Голова Ради підприємців

Л. П. Козаченко

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

М. Нефьодов

Міністр інфраструктури України

В. Омелян